תקנון האתר

1. תקנון זה נועד על מנת להסדיר את היחסים המשפטים והמסחריים שבין טייגר   ו/או מי מבעליו או שלוחיו באמצעות אתר זה לבין לקוחות אתר זה, וכל קניה דרך אתר זה הנה בכפוף לתקנון זה ועל פי פירושיו.

2. אדם ו/או גוף ו/או חברה ו/או עמותה המבצעים הזמנה מצהירים כי הם קראו והבינו את תקנון האתר, וכי הרוכש מצהיר בכך כי הוא מעל גיל 18 והנו מורשה ו/או בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו רכש מוצר באתר זה והנו רשאי לעשות כן ע"פ חוק. 

3. אספקת המוצר תהא לכתובת שהלקוח הקליד בשעת ההזמנה וכל טעות בהקלדת הכתובת ע"י רוכש המוצר לא תהווה עילת ביטול הזמנה. ניתן לבצע איסוף עצמי בכתובת מטלון 33 תל אביב בשעות הפעילות בלבד ותוך תיאום מראש. לשירות לקוחות בדבר כל שאלה ניתן להתקשר בשעות הפעילות לטלפון 054-7677146

4. לא תהיה לרוכש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד טייגר ו/או מי מבעליו אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

.5 כל רכישה דרך אתר זה מהווה הסכמה כי הוא קרא תקנון זה עד סופו, הבין אותו והוא מסכים לבצע רכישה בהתאם לתקנון זה ועל פיו.

6. המחירים המוצגים באתר זה הנם כוללים מס ערך מוסף כחוק. דמי משלוח יתווספו לסך ההזמנה בהתאם למיקום הרוכש, צורת המשלוח, גודלה וזמניה. חשבונית וקבלה כחוק יתווספו למשלוח ו/או יסופקו במקום בעת איסוף עצמי.

7. התמונות להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים מזעריים בין המוצג באתר זה ובין המוצר בפועל ולא תהא כל טענה בדבר כך מצד הלקוח ו/או מי מטעמו.

8. כל רכישה תתבצע רק לאחר תשלום מלא בפועל עבור המוצר/ים ודמי המשלוח.

9. הליך האספקה יחל לאחר קבלת תשלום מלא בפועל עבור המוצר/ים ודמי המשלוח. זמני האספקה מחושבים ע"פ ימי עסקים בלבד, קרי, ללא ימי שישי, שבת, חגים וכו'. 

10. ניתן לבצע איסוף עצמי לאחר אישור ההזמנה ותשלומה בפועל, אך על הלקוח בעצמו לבוא ולהציג את כרטיס האשראי ות.ז.

11. אספקת המוצר הנה בתנאי כי המוצר המוזמן מצוי בפועל במלאי הקיים, במידה ואזל המוצר לאחר שהתבצעה מכירה תהייה החנות ראשית לבטל את המכירה ו/או ולהציע מוצר חלופי שווה ערך 

12. כל התוכן באתר מוגן ע"י זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני של בעלי האתר בלבד. כל העתקה של מי מן המוצרים תהווה עבירה והעובר את העבירה עלול להיתבע ע"י מי מבעלי האתר ו/או מי מטעמו. "העתקה" משמעה בנוסף, אך לא רק, שכפול, הפצה, שיווק ומכירה, תרגום לכל שפה, תמונות, הסברים, איורים, פונטים, מוסיקה, לוגו וכל דבר אחר המוצג באתר זה ללא יוצא מן הכלל, כולל תקנון זה.

13. באם העסקה הנה בתשלומים, מוסכם כי דמי המשלוח ישולמו ע"י מזמין המוצר באתר זה בתשלום הראשון בגין המוצר. בתשלום אחד, דמי המשלוח ישולמו בנוסף לעלות המוצר המוצג באתר זה.
  
14. האתר ו/או מי מבעליו לא יהא אחראי לכל נזק שהוא באספקה באם נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או מי מבעליו. אספקת המוצר תהא בתוך 14 ימי עסקים.

15. לא תהא כל אחריות ולא תהא עילת תביעה בגין איחור כלשהו כנגד האתר ו/או מי מבעליו עקב שביתה של רשות הדואר ו/או חברת שליחויות זו או אחרת.

16. בביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר, הביטול יעשה בכתב בלבד ורק באם הלקוח מחזיר על חשבונו את המוצר שרכש באריזתו המקורית בלבד, כשהמוצר ואריזתו שלמים לחלוטין ללא כל פתיחת אריזת המוצר וללא כל פגם שהוא, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מבעליו. לאחר קבלת המוצר בחזרה לאתר כאמור, הלקוח יזוכה בעלות המוצר אך יחויב בדמי משלוח וכן דמי ביטול עסקה, וזאת ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

17. האתר ו/או מי מבעליו רשאי לבטל כל עסקה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית. במקרה זה יוחזרו לרוכש דמי הזמנתו.

18. בעלי האתר ו/או מי מבעליו לא יהיו אחראיים לכל נזק שייגרם למי מן הרוכשים ו/או מי מטעמם, וכי מוסכם בזאת כי  הרוכש יודע כי האתר ו/או מי מבעליו הנם משווקים בלבד ולא יצרנים.

19. יש לקרוא בקפידה את הוראות היצרן ולהשתמש במוצר ע"פ הוראות אלו בלבד ותוך כדי שיקול דעת.

20. בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה. "רוכש" ו/או "קונה" יכול להיות גם חברה או על גוף המבצע קניה, בין אם בישראל או מחוץ לישראל. 

21. מובהר בזאת ומוסכם בין הצדדים כי במקרה של תביעה, סמכות השיפוט המקומית והעניינית תהא בלעדית לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

22. צוות האתר והנהלתו יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים ועל נתוני כרטיסי האשראי והם לא יועברו לצד ג' ללא הסכמת הלקוח ,במקרים בהם יעלה  בידיו של צד ג' להשיג גישה למידע ללא הסכמת הנהלת החברה ,מוסכם כי למשתמשים ולחברים באתר לא תהה כל תביעה ,טענה או דרישה כלפי צוות האתר והנהלת החברה, החברה נוקטת באמצעי הבטיחות והזהירות המקובלים על מנת לשמור על נתוני הלקוח ,כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשה בצורה מוצפנת.